Эмэгтэйчүүд

kant

text ehlel     ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТАСАГ
 
Эмэгтэйчүүдийн үзлэг оношлогоо
 • Мазокын шинжилгээ эрэгтэй/эмэгтэй
• Мазок, хламидын шинжилгээ, зөвлөгөө
• Хламидын шинжилгээ, зөвлөгөө
• Эсийн шинжилгээ, зөвлөгөө
• Умайн хүзүүний эмгэг илрүүлэх энгийн дуран уусмалтай
• Бэлгийн замаар дамжих халдварын цогц үйлчилгээ, шинжилгээ мазок, хламид, ДОХ, тэмбүү
Охидын үзлэг оношлогоо
• Охид 5-15 нас   
• Эмэгтэйчүүдийн үзлэг, мазокын шинжилгээ хавсарсан бүтэц
• Эмэгтэйчүүдийн үзлэг, дуран, зөвлөгөө
• Эмэгтэйчүүдийн цогц үйлчилгээ үзлэг, умайн хүзүүний дуран, мазок, ЭХО, зөвлөгөө
• Эмэгтэйчүүдийн үзлэг, шинжилгээний багц үзлэг, умайн хүзүүний дуран, мазок, зөвлөгөө
• Бэлгийн замаар дамжих халдварын үзлэг
• Шинжилгээний хариу уншиж, зөвлөгөө өгөх
 
Шинжилгээ өгөхдөө анхаарах зүйлс:
- 2-3 хоногийн өмнөөс бэлгийн харьцаанд ороогүй байх
- Үтрээг угаагаагүй байх
- Үтрээний лаа, шахмал хэрэглээгүй байх
- Эрэгтэйчүүд 2-3 цаг шээгээгүй байх
- Эмчилгээ хийлгэж байсан бол эмчилгээ дууссанаас хойш 2-3 хоногийн дараа эмчилгээний үр дүнг хянах зорилгоор
- Зарим төрлийн эмчилгээний дараа эмчийн заасан хугацаанд мазокын шинжилгээ өгөх
- Эсийн шинжилгээг мөн дээрх нөхцлүүдийг харгалзан үзэж өгөх ба шаардлагатай тохиолдолд өмнө нь заавал мазокын шинжилгээ хийж үрэвслийг эмчилсний хойно хийлгэнэ.
 
Эмчилгээний төрөл
• Умайн хүзүүний улайлт, шархлаа эмчлэх
• Бэлгийн үү өвчин эмчлэх
• Төрсний дараах хярзангийн арчилгаа, сувилгаа

Гэр бүл төлөвлөлтийн аргууд
 
• Суулгац тавих
• Суулгац авах
Ерөндгүүд
• Охидын ерөндөг
• Т ерөндөг зэстэй
• Гайнефикс зэстэй
• Т ерөндөг мөнгөтэй
• Ф ерөндөг мөнгөтэй
• Жирэмснээс хамгаалах тариа
• Жирэмснээс хамгаалах уух эм
• Гэр бүл төлөвлөлтийн зөвлөгөө

Үзлэг, шинжилгээг сарын тэмдэг ирээгүй байхад хийлгэх бөгөөд эрүүл тохиолдолд сарын тэмдгийн үеэр ерөндгийг тавина. Хэрвээ эмчилгээ шаардлагатай бол 5-7 хоногийн эмчилгээ хийгдэх ба эмчилгээний үр дүнг хянах үүднээс давтан шинжилгээ авч эрүүл болсон нөхцөлд ерөндгийг тавина. Ерөндгийг сарын тэмдгийн 3-5 хоногт тарина. Шаардлагатай үед ЭХО үзлэг хийнэ.

Хэвтэн эмчлүүлэх