Дотоод шүүрэл

kant

text ehlel     ДОТООД ШҮҮРЛИЙН ТАСАГ
 
Дотоод шүүрлийн тогтолцооны өвчин, эмгэгийн оношилгоо, эмчилгээ, зөвлөгөөг амбулатори болон хэвтэн эмчлүүлэх тасагт хийж үйлчилнэ.
Онош тодруулах болон баталгаажуулах, өвчний хяналт, эмчилгээг сүүлийн үеийн аргаар, өндөр үр дүнтэй эм тариа хэрэглэн эмчилж байна.
Дотоод шүүрлийн тогтолцооны дараах өвчин, эмгэгийг оношлон эмчлэж, зөвлөгөө өгч байна. Үүнд:
• Чихрийн шижин өвчин
• Жирэмсэн үеийн чихрийн шижин
• Бамбайн эмгэгүүд
• Дотоод шүүрэлийн бусад эмгэгүүд
• Ясны сийрэгжилт
 Мөн үйлчлүүлэгч болон түүний гэр бүл, асран халамжлагч нарт дараах чиглэлээр зөвлөгөө өгч байна. Үүнд:

• Чихрийн шижин өвчний урьдал үеийн хяналт
• Чихрийн шижин өвчний сахарын хяналт, хүндрэлийн хяналт, хоолны зөвлөгөө сургалт