Эмэгтэйчүүдийн тасаг

kant

text ehlel     Эмэгтэйчүүдийн үзлэг оношлогоо

• Мазокын шинжилгээ эрэгтэй/эмэгтэй

• Мазок, хламидын шинжилгээ, зөвлөгөө

• Хламидын шинжилгээ, зөвлөгөө

• Эсийн шинжилгээ, зөвлөгөө

• Умайн хүзүүний эмгэг илрүүлэх энгийн дуран уусмалтай

• Бэлгийн замаар дамжих халдварын цогц үйлчилгээ, шинжилгээ мазок, хламид, ДОХ, тэмбүү

text ehlel     Охидын үзлэг оношлогоо

• Охид 5-15 нас 

• Эмэгтэйчүүдийн үзлэг, мазокын шинжилгээ хавсарсан бүтэц

• Эмэгтэйчүүдийн үзлэг, дуран, зөвлөгөө

• Эмэгтэйчүүдийн цогц үйлчилгээ үзлэг, умайн хүзүүний дуран, мазок, ЭХО, зөвлөгөө

• Эмэгтэйчүүдийн үзлэг, шинжилгээний багц үзлэг, умайн хүзүүний дуран, мазок, зөвлөгөө

• Бэлгийн замаар дамжих халдварын үзлэг

• Шинжилгээний хариу уншиж, зөвлөгөө өгөх

Шинжилгээ өгөхдөө анхаарах зүйлс:

- 2-3 хоногийн өмнөөс бэлгийн харьцаанд ороогүй байх

- Үтрээг угаагүй байх

- Үтрээний лаа, шахмал хэрэглээгүй байх

- Эрэгтэйчүүд 2-3 цаг шээгээгүй байх

- Эмчилгээ хийлгэж байсан бол эмчилгээ дууссанаас хойш 2-3 хоногийн дараа эмчилгээний үр дүнг хянах зорилгоор

- Зарим төрлийн эмчилгээний дараа эмчийн заасан хугацаанд мазокын шинжилгээ өгөх

- Эсийн шинжилгээг мөн дээрх нөхцлүүдийг харгалзан үзэж өгөх ба шаардлагатай тохиолдолд өмнө нь заавал мазокын шинжилгээ хийж үрэвслийг эмчилсний хойно хийлгэнэ.

text ehlel     Эмчилгээний төрөл

• Умайн хүзүүний улайлт, шархлаа эмчлэх

• Бэлгийн үү өвчин эмчлэх

• Төрсний дараах хярзангийн арчилгаа, сувилгаа

text ehlel     Гэр бүл төлөвлөлтийн аргууд

• Суулгац тавих

• Суулгац авах

text ehlel     Ерөндгүүд

• Охид ерөндөг зэстэй

• Т ерөндөг зэстэй

• Гайнефикс зэстэй

• Охид мөнгөтэй

• Т ерөндөг мөнгөтэй

• Ф ерөндөг мөнгөтэй

• Алттай

• Жирэмснээс хамгаалах тариа

• Жирэмснээс хамгаалах уух эм

• Гэр бүл төлөвлөлтийн зөвлөгөө

Үзлэг, шинжилгээг сарын тэмдэг ирээгүй байхад хийлгэх бөгөөд эрүүл тохиолдолд сарын тэмдгийн үеэр ерөндгийг тавина. Хэрвээ эмчилгээ шаардлагатай бол 5-7 хоногийн эмчилгээ хийгдэх ба эмчилгээний үр дүнг хянах үүднээс давтан шинжилгээ авч эрүүл болсон нөхцөлд ерөндгийг тавина. Ерөндгийг сарын тэмдгийн 3-5 хоногт тарина. Шаардлагатай үед ЭХО үзлэг хийнэ.

 Эмэгтэйчүүдийн эмчийн утас. 88838282, 99092589