Хүүхдийн тасаг

kant

text ehlel     Хүүхдийн тасгийн эмч, мэргэжилтнүүд хүүхдэд тохиолддог дараах өвчин, эмгэгийг оношлон эмчлэж байна. Үүнд:

1. Сульдаа

2. Тураал

3. Цус багадалт

4. Амьсгалын дээд замын эмгэгүүд (ханиад, шуухинаа)

5. Гуурсан хоолой, гуурсанцрын үрэвсэл

6. Уушгины багтраа

7. Хатгаа

8. Суулгалт /вирусын болон нянгийн гаралтай/

text ehlel     Мөн эцэг, эхчүүд болон хүүхдэд  дараах зөвлөгөө өгч байна. Үүнд:

1. Нярайн асаргаа, сувилгаа

2. Хүүхдийн өсөлт хөгжлийн үнэлгээ, зөвлөгөө

3. Эмгэгтэй хүүхдийн өвөрмөц асаргаа, сувилгаа

Хүүхдэд  халуурах, ханиалгах, амьсгаадах, цээж хонхолзох, тайван бус цочромтгой болох, хөдөлгөөн ердийнхөөс багасах,  хоолонд муудах, чихнээс булаг гарах, шингэн алдах, бөөлжих, гэх мэт ямар нэгэн эмгэг шинжүүд ажиглагдвал хүүхдийн нарийн мэргэжлийн эмчид яаралтай үзүүлэхийг зөвлөж байна.

text ehlel     Мангут эмнэлгийн хүүхдийн кабинетад үзлэг хийгдэх өвчнүүд:

1. Нярай болон 2сар  хүртэлх нялхасын эмгэгүүд/ бүтэлт,шарлалт,дутуу ба бага жинтэй/

2. Хүүхдийн цочмог ба архаг суулгалт

3. Хүнд тураал

4. ХӨЦМенежментийн дагуу: 2 САРААС 5 ХҮРТЭЛ насны өвчтэй хүүхдүүд

5. Дунд чихний үрэвсэл

6. Залгиур гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл

7. Томуу, ТТТөвчнүүд

8. Хүүхдийн гуурсан хоолойн бөглөршилт цочмог үрэвсэл

9. Гуурсан хоолойн дахимтгай үрэвсэл

10. Гуурсанцарын цочмог үрэвсэл

11. Гуурсан хоолой тэлэх өвчин

12. Уушигны үрэвсэл / цочмог, архаг/

13. Зүрх- судасны тогтолцооны олдмол өвчнүүд

14. Хүүхдийн ходоодны цочмог ,архаг үрэвсэл

15. Цөсний хүүдийн цочмог архаг урэвсэл

16. Элэгний, нойр булчирхайн архаг үрэвсэл

17. Цус багадалтууд

18. Хүүхдийн бөөр шээсний замын өвчин

19. Хүүхдийн  цагаан хорхойтох өвчин