Мэдрэлийн тасаг

kant

text ehlel     МЭДРЭЛИЙН ТАСАГ

Манай эмнэлэг нь мэдрэлийн бүх төрлийн өвчин эмгэгүүдийг орчин үеийн шинжилгээний багаж тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглан оношлож, стандарт удирдамжийн дагуу амбулатори, өдрийн эмчилгээ болон хэвтүүлэн эмчлэх тасагт эмчлэхийн зэрэгцээ уламжлалт, сэргээн засах, хөдөлгөөн засал эмчилгээг хавсруулан хийж байна.

Үйлчлүүлэгч болон тэдний гэр бүлд эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч байна.

Мэдрэлийн тогтолцооны дараах өвчин, эмгэгийг оношилж, эмчилж зөвлөгөө өгнө. Үүнд:

1. Тархины судасны хурц  болон архаг эмгэгүүд  (тархины цус  харвалт, тархины шигдээс) 

2. Цус харвалтын дараах нөхөн сэргээх эмчилгээ 

3. Толгой өвдөлт

4. Эпилепси, уналт таталт

5. Захын мэдрэлийн эмгэгүүд 

6. Нурууны өвдөлт

7. Төв мэдрэлийн тогтолцооны үрэвслийн эмгэгүүд

8. Тархмал хатуурал

9. Хөдөлгөөний тогтолцооны өвчнүүд  

10. Мэдрэл –булчингийн өвчнүүд   

11. Гавал тархины гэмтэл

12.Тархи нугасны хавдар