Рентген

kant

text ehlel     Рентген оношлогооны кабинет
Тус кабинет нь орчин үеийн техник технологийн шаардлага хангасан БНСУ-д үйлдвэрлэсэн хамгийн сүүлийн үеийн суурин дижитал рентген аппаратаар бүх төрлийн рентген зургийг нягтрал сайтайгаар гаргаж богино хугацаанд авч чирэгдэлгүй үйлчлэх хүчин чадалтай төхөөрөмжөөр оношилж үйлчилж байна.
Үүнд:
- Толгой 
- Хүзүү нуруу
- Бүсэлхий 
- Дээд доод мөчнүүд
- Уушигны 
- Бүх төрлийн ясны зураг
- Хүүхдийн бүх төрлийн зураг